/ نیازمندی های شهرک اکباتان / تاکسی سرویس و پیک موتوری های شهرک اکباتان