لیست آرایشگاه های زنانه در شهرک اکباتان

توکا (براشینگ)
تلفن تماس 09196775057
آدرس شهرک اکباتان، فاز دو
(از 0 رای)
حنا بیوتی
تلفن تماس 44693466
آدرس فاز دو، تجاری بلوک هفت، واحد هفت
(از 39 رای)
راز (میکروبلیدینگ)
تلفن تماس ٠٩١٢٣٤٣٥٤٤٠
آدرس فاز سه، بلوک ای دو
(از 4 رای)
تلفن تماس 09120315980
آدرس فاز دو، بلوک سیزده
(از 1 رای)
تلفن تماس 09369371414
آدرس فاز دو، بلوک یک، بین ورودی دو و سه
(از 3 رای)
سالن زیبایی تیارا
تلفن تماس 44692258
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای جنوبی، طبقه اول، جنب بانک پارسیان و داروخانه، پلاک117
(از 17 رای)
سالن زیبایی سرای سپیده
تلفن تماس 44657285
آدرس خیابان اصلی، نبش کوچه سهیلی،پلاک یک،همکف
(از 2 رای)
سالن زیبایی شمیم
تلفن تماس 44631012
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
سالن زیبایی صدف
تلفن تماس 44667543
آدرس فاز یک، بلوک آ یک، جنب ورودی چهار
(از 69 رای)
تلفن تماس 09124356209
آدرس فاز یک
(از 1 رای)
سالن زیبایی فرناز
تلفن تماس 44630114
آدرس بلوار اصلی فاز یک، مجتمع آریو، طبقه سوم
(از 16 رای)
سالن زیبایی فریبا آذرنوش
تلفن تماس 09126587688
آدرس فاز یک، بلوار نفیسی، جنب هواپیمایی آتا
(از 20 رای)
سالن زیبایی لیلا
تلفن تماس 44656299
آدرس فاز دو، بلوک سیزده، ورودی 2
(از 4 رای)
تلفن تماس 44694266
آدرس بیمه یک، خیابان ریاحی،پلاک پانزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 09122827507
آدرس فاز یک
(از 0 رای)
سالن زیبایی نیم رخ
تلفن تماس 44656112
آدرس بلوار اصلی فاز یک، برج آبی، آسانسور دوم، طبقه دوم
(از 0 رای)
تلفن تماس 44695025
آدرس فاز دو، بلوک شانزده، جنب ورودی 3
(از 28 رای)
سالن زیبایی هکا
تلفن تماس ۰۹۳۵۰۷۴۰۰۳۱
آدرس فاز دو، مابین بلوک 11 و مجتمع تجاری گلها
(از 8 رای)
سالن زیبایی هیلا زندی
تلفن تماس 44663889
آدرس فاز یک، بلوار نفیسی، روبروی دبیرستان عموئیان، ساختمان پویا
(از 3 رای)
تلفن تماس 44632465
آدرس فاز دو، بلوک یازده
(از 10 رای)
تلفن تماس 09394795061
آدرس فاز دو، بلوک هشت
(از 107 رای)
مریم فرجی (رنگ و کراتین تخصصی)
تلفن تماس 09193976913
آدرس فاز یک
(از 5 رای)
تلفن تماس 44690544
آدرس بلوار اصلی فاز یک، کوچه فیات، برج بهاران
(از 0 رای)
تلفن تماس 44643935
آدرس کوی بیمه، جنب قنادی بال دی بال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44693251
آدرس ساختمان سینا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672331
آدرس فاز یک ، بلوک آ دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655792
آدرس خیابان عظیمی، کوچه محمدی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44643203
آدرس فاز دو، بلوک پانزده، ورودی دو
(از 31 رای)
تلفن تماس 44696216
آدرس فاز یک، بلوک ب یک
(از 1 رای)
تلفن تماس 44696513
آدرس خیابان اصلی فاز یک، برج آبی دو
(از 2 رای)
تلفن تماس 44636042
آدرس فاز یک، بلوک ب دو
(از 1 رای)
تلفن تماس 44656035
آدرس کوی بیمه، خیابان عظیمی، ساختمان پگاه
(از 2 رای)
تلفن تماس 44675986
آدرس کوی بیمه، کوچه فیات
(از 2 رای)
تلفن تماس 09122769658
آدرس فاز یک، بلوک ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647624
آدرس فاز دو، بلوک هفت،ورودی دو
(از 2 رای)
تلفن تماس 44646584
آدرس فاز یک، بلوک ب دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655792
آدرس خیابان عظیمی، کوچه محمدی
(از 0 رای)
تلفن تماس 09105231629
آدرس فاز یک، بلوک آ سه
(از 2 رای)
تلفن تماس 44645002
آدرس فاز یک، بلوک ب سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666670
آدرس خیابان اصلی فاز یک، برج آبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44636280
آدرس فاز یک، بلوک آ سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44665509
آدرس بیمه چهار، کوچه فیات
(از 0 رای)
تلفن تماس 44645391
آدرس فاز دو، بلوک نه
(از 3 رای)
تلفن تماس 09386329078
آدرس فاز دو، بلوک هشت، ورودی سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659832
آدرس فاز دو، بلوک یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663536
آدرس فازدو، بلوک هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666671
آدرس بلوار اصلی فاز یک، برج آبی
(از 2 رای)
تلفن تماس 44662030
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 2 رای)
تلفن تماس 09373628046
آدرس فاز دو، بلوک هجده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668616
آدرس فاز دو، بلوک یازده
(از 3 رای)
تلفن تماس 44647499
آدرس فاز دو، بلوک هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692231
آدرس فازیک، بلوار نفیسی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664408
آدرس فاز یک،بلوک آ سه، جنب ورودی سه
(از 1 رای)
سالن زیبایی سودابه فخرایی
تلفن تماس 44665825
آدرس خیابان اصلی فاز یک، برج آریو، واحد 202
(از 23 رای)
تلفن تماس 44651557
آدرس فاز دو، زیر پیلوت بلوک دو
(از 1 رای)
تلفن تماس 44696780
آدرس فاز یک، سه راه مخابرات، کوچه فیات
(از 0 رای)
تلفن تماس 44693227
آدرس فاز دو، بلوک نوزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44658485
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 09193993991
آدرس فاز دو، بلوک یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44696746
آدرس فازدو، بلوک نوزده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44673114
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669348
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668424
آدرس فاز سه، بلوک دی دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663889
آدرس بلوار اصلی فاز یک، روبروی دبیرستان عموییان، پلاک 81
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672850
آدرس فاز دو، بلوک پانزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692948
آدرس کوی بیمه، کوچه عظیمی، پلاک 42
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655216
آدرس فاز دو، بلوک ده
(از 2 رای)
تلفن تماس 44646584
آدرس فاز یک، بلوک ب دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44695842
آدرس فاز دو، بلوک هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44641166
آدرس فاز دو، بلوک دوازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 09109071009
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44647840
آدرس فاز دو، بلوک هجده، پشت ورودی ۳
(از 0 رای)
تلفن تماس 09379668089
آدرس فاز دو، بلوک یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694069
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630023
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس ۴۴۶۶۸۵۳۲
آدرس کوی بیمه ، خیابان فلسفی ، روبروی پارک مینا
(از 0 رای)
تلفن تماس 09212061605
آدرس فاز دو، بلوک هجده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44643429
آدرس فازیک، بلوک آ یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44640557
آدرس ساختمان نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673315
آدرس بلوار اصلی فاز یک، برج آبی دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631981
آدرس فاز یک، بلوک ب1
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635956
آدرس فاز دو، بلوک سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692614
آدرس فاز دو، بلوک یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44685105
آدرس فاز دو، بلوک یازده، ورودی ۱
(از 0 رای)
تلفن تماس 44690393
آدرس بلوار اصلی فاز یک، ساختمان پویا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630029
آدرس فاز دو، بلوک هشت
(از 1 رای)
تلفن تماس 44658167
آدرس بیمه چهار، کوچه فیات
(از 0 رای)
نظر کاربران اکباتان آنلاین در مورد آرایشگاه های شهرک اکباتان
میثم
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ United States
4
0
0

دوستان عزیز اگه کسی رو سراغ دارین من بلفی سگ کوچولومو بذارم پیشش صب تا ساعت سه بعد از ظهر ممنون می شم اطلاع بدید . صبح سرکارم ۰۹۱۲۰۶۷۰۸۵۵

سلام خانم ستاره جمالی (داداشی) در شهرک اکباتان آرایشگاه دارند؟ اسم آرایشگاه و آدرس لطفاً
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ Iran
5
1
0

سلام خانم ستاره جمالی (داداشی) در شهرک اکباتان آرایشگاه دارند؟ اسم آرایشگاه و آدرس لطفاً🙏��۹۵۶۴۲

حسینی
۱۴۰۲/۰۱/۳۰
5
2
0

سلام وقت بخیر سالن زیبایی مهناز لطفی کجای اکباتان هست؟

مهسا
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ Iran
5
1
25

لطفا یک آرایشگاه خوب در اکباتان معرفی کنید

باران
۱۴۰۱/۰۷/۱۷
5
2
4

عزیزم برو مرکز زیبایى حنا، چون همه لاین ها رو دارن و به صورت تخصصی کار انجام مى دن، فضاشون فوق العاده زنده و شاد و تمیز هست، ویووى سبزش که عالیه، کافه دارن، سولار دارن و کلى خوراکى هاى خوشمزه، اصن نگم برات، من خودم هم ازشون خدمات عالى مى گیرم، هم کلى بهم خوش مى گذره، رفتارشونم عالیه همگى.امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید