اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/باشگاه های ورزشی شهرک اکباتان

باشگاه های ورزشی در شهرک اکباتان

آکادمی فوتبال پارسیان
تلفن تماس 09021766159
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی راه آهن
(از 23 رای)
باشگاه بوکس اکباتان
تلفن تماس 44669325
آدرس خیابان اصلی فاز یک، باشگاه نامجو
(از 29 رای)
باشگاه بوکس پاس اکباتان
تلفن تماس 09121327507
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، باشگاه پاس قوامین
(از 42 رای)
باشگاه گل نرگس
تلفن تماس 44655817
آدرس فاز دو، بلوک پنج
(از 3 رای)
باشگاه لایف استایل (بانوان)
تلفن تماس 44633407
آدرس فاز یک، بلوک سی دو
(از 40 رای)
لایف باکس
تلفن تماس 44656198
آدرس فاز دو، بلوک سه
(از 2 رای)
تلفن تماس 44683379
آدرس فاز یک، بلوک آ سه، جنب ورودی ۴
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673031
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی پاس قوامین
(از 3 رای)
تلفن تماس 44694718
آدرس فازیک، بلوک آ دو
(از 1 رای)
تلفن تماس 44699890
آدرس فاز سه، ظلع غربی بیمارستان صارم
(از 0 رای)
تلفن تماس 09202045494
آدرس فاز دو، بلوک هفده ، جنب ورودی چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694006
آدرس فازیک، بلوک آ یک
(از 1 رای)
تلفن تماس 44694200
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631001
آدرس فاز دو، بلوک نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44671059
آدرس فاز سه، بلوک ای دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666620
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44652241
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 09352244359
آدرس فاز دو، بلوک شانزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44697416
آدرس فازدو، بلوک سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669815
آدرس انتهای بیمه 2 شمالی، مجتمع ورزشی آفتاب
(از 4 رای)
تلفن تماس 44669224
آدرس بیمه دوم، جنب کلانتری
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666274
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، مجموعه پاس قوامین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674985
آدرس فاز دو، بلوک یک
(از 1 رای)
تلفن تماس 44663064
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694415
آدرس فاز یک، میدان بسیج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44633432
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666620
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، باشگاه پاس قوامین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664322
آدرس فاز یک، بلوک سی دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44665625
آدرس فاز یک، بلوک ب یک
(از 1 رای)
تلفن تماس 44633648
آدرس بیمه سوم، برج مهرگان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673670
آدرس بیمه سه، مرکز خرید تندیس
(از 4 رای)
تلفن تماس 44667174
آدرس کوی بیمه، خیابان ریاحی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44631334
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 2 رای)
تلفن تماس 44690768
آدرس فاز دو، بلوک چهار
(از 3 رای)
تلفن تماس 44630379
آدرس فاز دو، بلوک هفده
(از 2 رای)
تلفن تماس 44669209
آدرس فاز یک، بلوک آ دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 09127052397
آدرس کوی بیمه، خیابان فلسفی، کوچه فرهاد شرقی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667681
آدرس فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 09377451003
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 7 رای)
تلفن تماس 44675330
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، باشگاه پاس قوامین
(از 0 رای)
تلفن تماس 09385113206
آدرس فاز یک، بلوار نفیسی، روبروی دبیرستان عموییان، سالن ورزشی فجر
(از 0 رای)
تلفن تماس 09211242057
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44671059
آدرس فاز سه، بلوک ای دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 09128881055
آدرس فاز دو، بلوک نه، باشگاه انرژی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44640133
آدرس فاز یک، خیابان ورزش،مجتمع ورزشی راه آهن
(از 1 رای)
تلفن تماس 09197564862
آدرس فاز دو، بالاتر از بلوک یک، جنب باشگاه راش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44685461
آدرس فاز دو، بلوک ده، زیرشاخه چهار
(از 0 رای)