اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/باشگاه های ورزشی شهرک اکباتان | باشگاه در شهرک اکباتان

لیست باشگاه های ورزشی در شهرک اکباتان

تلفن تماس 09120909551
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 09021766159
آدرس شهرک اکباتان، مجموعه ورزشی راه آهن
(از 1 رای)
تلفن تماس 44673031
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی پاس قوامین
(از 1 رای)
تلفن تماس 09377451003
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44671059
آدرس فاز سه، بلوک ای دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669325
آدرس خیابان اصلی فاز یک، باشگاه نامجو
(از 22 رای)
تلفن تماس 44669815
آدرس انتهای بیمه 2 شمالی، مجتمع ورزشی آفتاب
(از 1 رای)
تلفن تماس 44674985
آدرس فاز دو، بلوک یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44665618
آدرس فاز یک، بلوک آ سه
(از 2 رای)
تلفن تماس 44656198
آدرس فاز دو، بلوک سه
(از 1 رای)
تلفن تماس 09124239017
آدرس فاز یک، خیابان ورزش، باشگاه پاس قوامین
(از 12 رای)
تلفن تماس 44673670
آدرس بیمه سه، مرکز خرید تندیس
(از 4 رای)
تلفن تماس 44690768
آدرس فاز دو، بلوک چهار
(از 2 رای)
تلفن تماس 44631334
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44694718
آدرس فازیک، بلوک آ دو
(از 1 رای)
تلفن تماس 44654054
آدرس فاز دو، مابین بلوک یک و دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694006
آدرس فازیک، بلوک آ یک
(از 1 رای)
تلفن تماس 44694200
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631001
آدرس فاز دو، بلوک نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666620
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44652241
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44651218
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44697416
آدرس فازدو، بلوک سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669224
آدرس بیمه دوم، جنب کلانتری
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663064
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694415
آدرس فاز یک، میدان بسیج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44633432
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664795
آدرس فاز دو، بلوک شانزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44661211
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664322
آدرس فاز یک، بلوک سی دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655817
آدرس فاز دو، بلوک پنج
(از 1 رای)
تلفن تماس 44633407
آدرس فاز دو، بلوک یازده، جنب گلها
(از 12 رای)
تلفن تماس 44665625
آدرس فاز یک، بلوک ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44633648
آدرس بیمه سوم، برج مهرگان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667174
آدرس کوی بیمه، خیابان ریاحی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630379
آدرس فاز دو، بلوک هفده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669209
آدرس فاز یک، بلوک آ دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667681
آدرس فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 09128881055
آدرس فاز دو، بلوک نه، باشگاه انرژی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44666639
آدرس فاز دو، بلوک شش
(از 0 رای)