اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/ساندویچ و پیتزا در شهرک اکباتان | فست فود در اکباتان

لیست فست فود ها در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44653535
آدرس بلوار اصلی فاز یک، مجتمع آریو
(از 9 رای)
تلفن تماس 44666686
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630026
آدرس بیمه چهارم، کوچه فرهاد غربی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44656565
آدرس بلوار اصلی فاز یک،روبروی دبیرستان عموئیان
(از 1 رای)
تلفن تماس 44642540
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642360
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642419
آدرس فازدو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647371
آدرس فاز یک، سوپر سه
(از 1 رای)
تلفن تماس 44660468
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 1 رای)
تلفن تماس 44642563
آدرس فازدو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664464
آدرس فاز یک، سوپر پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660033
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694008
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44650406
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672145
آدرس فاز یک، بازارچه هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663859
آدرس فاز یک، بالاتر از ورزشگاه راه آهن
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699083
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674380
آدرس بیمه چهارم، کوچه رستم
(از 2 رای)
تلفن تماس 44633907
آدرس فازدو، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692540
آدرس فاز دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663859
آدرس فاز یک، بازارچه هشت
(از 1 رای)
آدرس فاز دو، مجتمع نجاری پاسارگاد، پلاک چهار
(از 2 رای)
تلفن تماس 7562
آدرس فاز یک، بازارچه پنج
(از 2 رای)
تلفن تماس ۴۴۶۹۴۰۱۵
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 1 رای)
تلفن تماس 44693600
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 3 رای)
تلفن تماس 44696962
آدرس فا دو، بازارچه کوثر، کافه رسوران دوراک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44697080
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44697421
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44696962
آدرس فازدو، بین بلوک پانزده و شانزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668686
آدرس فاز یک، سوپر شش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631717
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670680
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44690162
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664647
آدرس فاز یک، بازارچه دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666061
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635232
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647600
آدرس بلوار اصلی فاز یک، ساختمان سایه
(از 1 رای)
تلفن تماس 44671426
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس ۴۴۶۵۹۵۰۰
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44661010
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای جنوبی،طبقه همکف،پلاک 23
(از 0 رای)
تلفن تماس 44665996
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632249
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44695939
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691916
آدرس کوی بیمه، جنب مرکز خرید تندیس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674768
آدرس فاز یک، سوپر شش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660611
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44690402
آدرس بلوار اصلی فاز یک، جنب کیش ایر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664366
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 2 رای)
تلفن تماس 44633343
آدرس فاز یک، سوپر یازده، پلاک49
(از 1 رای)