/ نیازمندی های شهرک اکباتان / آجیل و خشکبار فروشی در شهرک اکباتان

فهرست فروشگاه های آجیل و خشکبار در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44632002
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662707
آدرس مرکز تجاری فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674924
آدرس فازدو، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663408
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667321
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 1 رای)
تلفن تماس 44667706
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44641697
آدرس فاز یک، سوپر پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44658212
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 0 رای)