/ نیازمندی های شهرک اکباتان / سوپرمارکت، برنج و میوه در شهرک اکباتان