اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/الکتریکی و ابزار آلات در شهرک اکباتان