اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/الکتریکی و تاسیسات در شهرک اکباتان

فهرست فروشگاه های الکتریکی و تاسیسات در شهرک اکباتان

تلفن تماس ۴۴۶۷۳۵۲۱
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین، پلاک ۵۷
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655372
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 1 رای)
تلفن تماس 44649343
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 2 رای)
تلفن تماس 44666053
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659527
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44661110
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635615
آدرس فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655876
آدرس بیمه چهار، پلاک 53
(از 2 رای)
تلفن تماس 44666252
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642989
آدرس فاز دو، بلوک هجده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666794
آدرس فاز یک، سوپر سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44654448
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647376
آدرس فاز یک، سوپر شش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673509
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها، طبقه میانی
(از 1 رای)
تلفن تماس 44656395
آدرس فاز دو، بلوک سیزده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44640674
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673129
آدرس فاز یک، سوپر یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655131
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670162
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس ۴۴۶۷۳۵۰۹
آدرس فاز دو ، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)

نظر کاربران اکباتان آنلاین

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید