فهرست رادیولوژی، سونوگرافی و فیزیوتراپی ها در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44666066
آدرس بلوار اصلی فاز یک، ساختمان تیراژه،واحد 3
(از 2 رای)
تلفن تماس 09126032439
آدرس شهرک اکباتان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692714
آدرس فاز دو، بلوک دوازده
(از 2 رای)
تلفن تماس 44649899
آدرس بلوار اصلی فاز یک ،ساختمان وانان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667015
آدرس فاز یک، برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44671056
آدرس بلوار اصلی، روبروی دبیرستان عموئیان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44696502
آدرس بلوار اصلی فاز یک، برج آبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666520
آدرس فاز یک، کوچه تیرداد
(از 0 رای)
تلفن تماس 09213373460
آدرس فازسه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44654998
آدرس بلوار اصلی، طوس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659785
آدرس بلوار اصلی، عظیمی
(از 0 رای)