/ نیازمندی های شهرک اکباتان / پزشکان و خدمات پزشکی شهرک اکباتان | دکتر در اکباتان / داروخانه های شهرک اکباتان | داروخانه در اکباتان

فهرست داروخانه ها در شهرک اکباتان

تلفن تماس ۴۴۶۷۴۴۲۸
آدرس بلوار اصلی فاز یک، سه راه مخابرات، مجتمع کلاسیک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44648707
آدرس بلوار اصلی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44633566
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692170
آدرس فاز دو، بلوک هشت
(از 1 رای)
تلفن تماس 44693899
آدرس بیمه پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663667
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692773
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670122
آدرس فاز دو، بلوک هفت
(از 1 رای)
تلفن تماس 44664344
آدرس بلوار اصلی، روبروی دبیرستان عموئیان
(از 1 رای)
تلفن تماس 44642497
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44649350
آدرس فاز دو، گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662227
آدرس بلوار نفیسی، داخل کوچه طوس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666996
آدرس بلوار اصلی، برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44653024
آدرس فازدو، بلوک پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44653498
آدرس بلوار اصلی، نگین
(از 3 رای)
تلفن تماس 44666443
آدرس فاز یک، بازارچه هشت
(از 0 رای)