فهرست آزمایشگاه ها در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44691200
آدرس فاز یک، کوچه فیات
(از 0 رای)
تلفن تماس 44649779
آدرس بلوار اصلی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668396
آدرس بلوار اصلی، کوجه حسین خانی
(از 4 رای)
تلفن تماس 44671020
آدرس فاز دو، گلهای جنوبی
(از 2 رای)
تلفن تماس 44697193
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)