فهرست پزشکان عمومی در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44666775
آدرس سه راه مخابرات،کوچه فیات
(از 0 رای)
تلفن تماس 09903858460
آدرس فاز دو، بلوک هشت
(از 9 رای)
تلفن تماس 44672567
آدرس فاز یک، نفیسی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674622
آدرس فاز دو،مجتمع تجاری گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672567
آدرس فاز یک، نفیسی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44690409
آدرس بلوار اصلی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667107
آدرس بیمه پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672500
آدرس بیمه،کلینیک شاهین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667168
آدرس بلوار اصلی، برج سایه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659926
آدرس درمانگاه شاهین
(از 0 رای)
تلفن تماس 09367421947
آدرس بلوار اصلی، برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694177
آدرس بلوار اصلی، برج آبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس فاز دو، مجتمع رازی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669830
آدرس فاز دو، بلوک یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670967
آدرس بیمه، عظیمی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44656136
آدرس فاز یک، بلوک آ دو، ورودی 10
(از 1 رای)
تلفن تماس 44657198
آدرس بیمه، عظیمی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666689
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44698530
آدرس فاز دو، بلوک هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44665320
آدرس فازیک، ساختمان صبا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666222
آدرس بلوک ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659926
آدرس بیمه دو، کلینیک شاهین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44635499
آدرس فاز دو، بلوک نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس فاز دو، مجتمع رازی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44636269
آدرس خیابان اصلی فاز یک، برج سایه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667166
آدرس فاز دو، بلوک نه
(از 1 رای)
تلفن تماس 44633564
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44697238
آدرس فاز دو، بلوک هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669272
آدرس فازیک، کوچه طوس
(از 3 رای)
تلفن تماس 44694322
آدرس فاز دو، بلوک چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667603
آدرس بلوار اصلی، برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس فاز دو، مجتمع رازی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664344
آدرس فاز یک، ساختمان آراد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44649090
آدرس ساختمان وانان
(از 0 رای)
تلفن تماس 09059642387
آدرس فاز یک، سوپر هفت، درمانگاه هگمتانه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694511
آدرس خیابان اصلی، ساختمان تیراژه
(از 0 رای)
تلفن تماس 46339
آدرس بلوار اصلی فاز یک، ساختمان آرین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44634987
آدرس فاز دو، بلوک هجده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس فاز دو، مجتمع راضی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673300
آدرس فازیک، کوچه فیات
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672553
آدرس فازدو، بین بلوک پانزده و هفده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657691
آدرس بلوار اصلی،برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631046
آدرس فاز دو،بلوک پانزده، ورودی دو، زیر شاخه پنج
(از 2 رای)
تلفن تماس 44666205
آدرس فازیک، برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس فاز دو، مجتمع رازی
(از 0 رای)

نظر کاربران اکباتان آنلاین

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید