فهرست دندانپزشک های متخصص در شهرک اکباتان

دکتر بهاره الیاسی
تلفن تماس 09391505700
آدرس فاز یک، بلوار نفیسی، روبروی مدرسه عموییان، ساختمان طوس، طبقه همکف
(از 5 رای)
دکتر بهنام بوالهری
تلفن تماس 44690399
آدرس کوی بیمه، کوچه تیرداد
(از 5 رای)
تلفن تماس 44653519
آدرس بلوار اصلی فاز یک، روبروی دبیرستان عموییان، ساختمان پویا
(از 2 رای)
تلفن تماس 44672812
آدرس بلوار اصلی، سایه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672500
آدرس بیمه، درمانگاه شاهین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666157
آدرس بلوار اصلی، نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666956
آدرس فاز یک، روبروی دبیرستان عموییان
(از 0 رای)

فهرست دندانپزشک ها در شهرک اکباتان

دکتر آتنا اخوان
تلفن تماس 44642810
آدرس فاز یک، بلوار نفیسی، برج آبی، آسانسور اول، پلاک 28
(از 2 رای)
دکتر الهام اثناعشری
تلفن تماس ٤٤٦٩٠٣٩٩
آدرس کوی بیمه، کوچه تیرداد
(از 6 رای)
دکتر روزبه آریا
تلفن تماس 44669880
آدرس فاز یک، بلوار نفیسی، برج سبز، طبقه همکف، واحد ۲
(از 3 رای)
دکتر سحر حسین خانی
تلفن تماس 44666334
آدرس کوی بیمه، خیابان عظیمی، ساختمان پگاه
(از 4 رای)
دکتر شاهرخ یزدان نیا
تلفن تماس 44630366
آدرس بلوار اصلی، برج آبی دو، واحد 5
(از 1 رای)
تلفن تماس 44683127
آدرس فاز دو، بلوک نه
(از 7 رای)
تلفن تماس 44645882
آدرس بلوار اصلی فاز یک، جنب موسسه ملل، ساختمان مه آب، پلاک 79
(از 45 رای)
تلفن تماس 44653519
آدرس بلوار اصلی فاز یک، روبروی دبیرستان عموییان، ساختمان پویا
(از 2 رای)
دکتر وجیهه نوری
تلفن تماس 44665356
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها، واحد 113
(از 0 رای)
دکتر یزدانمهر افتخار
تلفن تماس 44698078
آدرس فاز دو، بلوک یازده، ورودی دو ، همکف
(از 1 رای)
تلفن تماس 44670821
آدرس فاز یک، برج تیراژه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664849
آدرس بلوار اصلی، صبا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659926
آدرس درمانگاه شاهین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666133
آدرس بلوار اصلی، برج سبز
(از 1 رای)
تلفن تماس 44647957
آدرس فاز دو، بلوک پانزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44695507
آدرس کوچه فیات ساختمان آرمان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662307
آدرس درمانگاه شاهین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657433
آدرس بلوار اصلی، عظیمی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670736
آدرس بیمه، خیابان فیات
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632709
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669698
آدرس بلوار اصلی، برج آبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670311
آدرس بلوار اصلی، برج پویا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669163
آدرس بلوار اصلی، مجتمع ارمغان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44640074
آدرس فاز دو، گلها
(از 1 رای)
تلفن تماس 44653422
آدرس بلوار اصلی، روبروی ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44656602
آدرس بیمه چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632709
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667703
آدرس بلوار اصلی، برج آبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44631642
آدرس فاز یک، بلوک سی دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44648889
آدرس فاز یک، ساختمان وانان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666157
آدرس بلوار اصلی، نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666157
آدرس بلوار اصلی، نگین
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667573
آدرس بلوار اصلی، برج سبز
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672500
آدرس بیمه دوم، نرسیده به میدان سالاری
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666607
آدرس بلوار اصلی، طوس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669686
آدرس خیابان اصلی، برج آبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630303
آدرس بلوار اصلی فاز یک، مجتمع آریو
(از 1 رای)
تلفن تماس 44696990
آدرس خیابان عظیمی، روبروی پارک مینا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669127
آدرس فاز یک، کوچه یاس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666956
آدرس فاز یک، روبروی دبیرستان عموییان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632047
آدرس فازدو، بلوک چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس 44658850
آدرس بلوار اصلی، کوچه طوس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44663777
آدرس بلوار اصلی کوچه طوس
(از 0 رای)
تلفن تماس 44649846
آدرس بیمه پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657032
آدرس فاز یک، برج سایه
(از 1 رای)
تلفن تماس 44647901
آدرس فاز دو، گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44653422
آدرس فاز یک، روبروی ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44669671
آدرس فاز یک، روبروی بلوک آ سه
(از 1 رای)
تلفن تماس 44697669
آدرس فاز یک، بلوک ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659009
آدرس بلوار اصلی، صبا
(از 0 رای)

نظر کاربران اکباتان آنلاین

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید