فهرست درمانگاه ها و مراکز خدمات پزشکی در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44630303
آدرس بلوار اصلی فاز یک، مجتمع آریو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692980
آدرس فاز دو، بلوک چهارده، ورودی دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44101717
آدرس اتوبان ستاری، پایین تر از بلوار فردوس غرب
(از 0 رای)
تلفن تماس 44654119
آدرس فاز یک، سوپر هشت
(از 1 رای)
تلفن تماس 44667559
آدرس فاز دو، گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44652590
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 1 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس بلوار اصلی فاز یک ، روبروی بلوک ب یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630274
آدرس بیمه چهار، نفیسی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670888
آدرس فاز سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672500
آدرس بیمه دوم، نرسیده به میدان سالاری
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694511
آدرس فاز یک، ساختمان تیراژه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44691401
آدرس فاز دو، بلوک دوازده، درمانگاه مهرپرور
(از 0 رای)
تلفن تماس 44653482
آدرس بیمه پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44693746
آدرس خدمات در منزل
(از 0 رای)