اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/هنرکده و صنایع دستی در شهرک اکباتان

فهرست هنرکده ها و فروشگاه های صنایع دستی در شهرک اکباتان

تلفن تماس 44695283
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44641323
آدرس فاز یک، سوپر هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694159
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657832
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44667493
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44640746
آدرس فاز یک، سوپر شش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666599
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای شمالی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657018
آدرس فاز یک، سوپر چهار
(از 0 رای)
تلفن تماس ٤٤٦٩٣١٩٧
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666280
آدرس فاز یک، بلوک آ پنج
(از 0 رای)
تلفن تماس 44661573
آدرس فاز دو، بلوک چهارده
(از 0 رای)

نظر کاربران اکباتان آنلاین

امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید