اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/کافی شاپ های شهرک اکباتان | کافه های اکباتان

فهرست کافی شاپ های شهرک اکباتان

تلفن تماس 44667719
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 9 رای)
تلفن تماس 44653957
آدرس فاز دو، بین بلوک 15 و 16
(از 0 رای)
تلفن تماس ۴۴۶۴۲۴۹۰
آدرس شهرک اکباتان، مجتمع تجاری مگامال
(از 1 رای)
تلفن تماس ۴۴۶۹۸۲۵۹
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 2 رای)
تلفن تماس 09357855152
آدرس فاز یک، خیابان ورزش
(از 1 رای)
تلفن تماس 44642457
آدرس فاز یک، بازارچه هفت، پشت بانک سپه
(از 2 رای)
تلفن تماس 44659720
آدرس فاز سه، مجتمع تجاری نگین
(از 1 رای)
تلفن تماس 44631571
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44696962
آدرس فا دو، بازارچه کوثر، کافه رسوران دوراک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668841
آدرس فاز یک، بازارچه یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668841
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664886
آدرس فاز دو، مرکز تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642204
آدرس فاز یک، سوپر دو
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699563
آدرس فاز یک، سوپر هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44692281
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699257
آدرس فاز یک، سوپر یک
(از 3 رای)
تلفن تماس 44661010
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلهای جنوبی،طبقه همکف،پلاک 23
(از 0 رای)
تلفن تماس 44699241
آدرس فازیک، سوپر هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673080
آدرس فاز یک، سوپر شش
(از 0 رای)
تلفن تماس 44657270
آدرس بلوار اصلی فاز یک، نبش کوچه حسینی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44647453
آدرس فاز یک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674064
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 0 رای)
تلفن تماس 44634869
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری مگامال
(از 0 رای)
تلفن تماس 44672310
آدرس بلوار اصلی فاز یک، روبروی دبیرستان عموئیان
(از 0 رای)
تلفن تماس 44630147
آدرس فازیک، سوپر یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632764
آدرس فاز یک، بین سوپر ده و یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 09300056665
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44668841
آدرس فاز یک، سوپر نه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44694394
آدرس فاز دو، بازارچه کوثر
(از 2 رای)
تلفن تماس 44674273
آدرس فازیک، سوپرسه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44652430
آدرس فاز دو، گلهای جنوبی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44644444
آدرس فاز یک، سوپر سه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44693513
آدرس فازیک، سوپرسه
(از 0 رای)
تلفن تماس 44643703
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44670533
آدرس فازیک، سوپر یازده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664948
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44695481
آدرس فازیک، سوپرهشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44664886
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری گلها
(از 0 رای)
تلفن تماس 44655850
آدرس خیابان عظیمی، نبش بیمه سوم
(از 0 رای)
تلفن تماس 44623323
آدرس بلوار اصلی فاز یک
(از 1 رای)
تلفن تماس 44665311
آدرس فازیک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44642729
آدرس فاز سه، جنب بانک ملت
(از 0 رای)