اکباتان آنلاین/نیازمندی های شهرک اکباتان/آکواریوم و پت شاپ های شهرک اکباتان | پت شاپ در اکباتان

فهرست پت شاپ ها و آکواریوم های شهرک اکباتان

تلفن تماس 44661240
آدرس فاز یک، سوپر هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662342
آدرس فاز یک، بازارچه هشت، راهروی بالا
(از 0 رای)
تلفن تماس 44661865
آدرس فاز یک، سوپر یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660282
آدرس فازدو، بلوک سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673982
آدرس شهرک اکباتان، فاز دو، مجتمع پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44695603
آدرس شهرک اکباتان،فاز یک، بازارچه ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632863
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674338
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44640153
آدرس فاز دو ، بین بلوک پانزده و شانزده ، جنب پارکینگ
(از 10 رای)
تلفن تماس 44660282
آدرس فازدو، بلوک سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659903
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)