اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۰۷
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۱
اذان ظهر ۱۳ : ۰۲
غروب خورشید ۲۰ : ۱۲
اذان مغرب ۲۰ : ۳۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۰۹