اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۳ : ۰۲
طلوع خورشید ۰۴ : ۴۹
اذان ظهر ۱۲ : ۰۳
غروب خورشید ۱۹ : ۱۷
اذان مغرب ۱۹ : ۳۷
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۹