اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۳۱
طلوع خورشید ۰۷ : ۰۲
اذان ظهر ۱۱ : ۵۷
غروب خورشید ۱۶ : ۵۱
اذان مغرب ۱۷ : ۱۰
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۱