اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۴۷
طلوع خورشید ۰۶ : ۱۲
اذان ظهر ۱۱ : ۵۰
غروب خورشید ۱۷ : ۲۷
اذان مغرب ۱۷ : ۴۴
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۷