اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۰۷
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۴
اذان ظهر ۱۳ : ۰۹
غروب خورشید ۲۰ : ۲۴
اذان مغرب ۲۰ : ۴۳
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۶