اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۲۳
طلوع خورشید ۰۶ : ۵۰
اذان ظهر ۱۳ : ۰۸
غروب خورشید ۱۹ : ۲۷
اذان مغرب ۱۹ : ۴۴
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۴