اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۴۱
طلوع خورشید ۰۷ : ۱۰
اذان ظهر ۱۲ : ۱۶
غروب خورشید ۱۷ : ۲۳
اذان مغرب ۱۷ : ۴۱
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۲