اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۵۰
طلوع خورشید ۰۶ : ۲۲
اذان ظهر ۱۳ : ۰۳
غروب خورشید ۱۹ : ۴۴
اذان مغرب ۲۰ : ۰۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۶