اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۵۲
طلوع خورشید ۰۶ : ۱۸
اذان ظهر ۱۱ : ۴۹
غروب خورشید ۱۷ : ۱۹
اذان مغرب ۱۷ : ۳۷
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۶