اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۴۰
طلوع خورشید ۰۷ : ۰۸
اذان ظهر ۱۲ : ۱۷
غروب خورشید ۱۷ : ۲۶
اذان مغرب ۱۷ : ۴۴
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۳