اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۱۱
طلوع خورشید ۰۶ : ۳۹
اذان ظهر ۱۱ : ۴۹
غروب خورشید ۱۶ : ۵۸
اذان مغرب ۱۷ : ۱۷
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۵