اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۴۱
طلوع خورشید ۰۷ : ۱۰
اذان ظهر ۱۲ : ۱۷
غروب خورشید ۱۷ : ۲۴
اذان مغرب ۱۷ : ۴۲
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۲