اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۲۴
طلوع خورشید ۰۶ : ۵۰
اذان ظهر ۱۲ : ۱۸
غروب خورشید ۱۷ : ۴۷
اذان مغرب ۱۸ : ۰۵
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۵