اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۲۷
طلوع خورشید ۰۶ : ۰۵
اذان ظهر ۱۳ : ۰۱
غروب خورشید ۱۹ : ۵۷
اذان مغرب ۲۰ : ۱۶
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۲