اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۴۹
طلوع خورشید ۰۶ : ۲۳
اذان ظهر ۱۳ : ۰۹
غروب خورشید ۱۹ : ۵۴
اذان مغرب ۲۰ : ۱۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۲