اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۵ : ۱۴
طلوع خورشید ۰۶ : ۴۳
اذان ظهر ۱۱ : ۴۹
غروب خورشید ۱۶ : ۵۶
اذان مغرب ۱۷ : ۱۴
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۵