اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۰۲
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۱
اذان ظهر ۱۳ : ۰۸
غروب خورشید ۲۰ : ۲۴
اذان مغرب ۲۰ : ۴۴
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۴