اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع خورشید ۰۶ : ۰۹
اذان ظهر ۱۳ : ۱۱
غروب خورشید ۲۰ : ۱۲
اذان مغرب ۲۰ : ۳۱
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۱