آموزش و مدیریت رفتار سگ (قسمت دوم)

آموزش و مدیریت رفتار سگ (قسمت دوم)

 

 تفاوت‭ ‬بین‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یادبگیرد‭ ‬چون‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬عادات،‭ ‬خاطرات‭ ‬و‭ ‬غرایز‭ ‬ذاتی‭ ‬سگ‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬عکس‌العمل‌هایی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬محرک‌های‭ ‬محیطی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬می‌کند‭. ‬

در‭ ‬آموزش‭ ‬پاسخی‭ ‬که‭ ‬سگ‌ها‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬آموزشی‭ ‬می‌دهند‭ ‬معمولا‭ ‬مشابه‭ ‬می‌باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬محرک‌های‭ ‬محیطی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سگی‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نژاد‭ ‬می‌تواند‭ ‬متغیر‭ ‬باشد‭. ‬


در‭ ‬آموزش،‭ ‬عملی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مربی‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬خصوصیات‭ ‬و‭ ‬پیشینه‭ ‬رفتاری‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬پرورش‭ ‬سگ‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مدیرت‭ ‬رفتاری‭ ‬مربی‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬علت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬ریشه‭ ‬یابی‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬رفع‭ ‬مرحله‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬رفتار‌های‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬سگ‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محرک‌های‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬غریزی‭ ‬تغیر‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬سگ‌ها‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یادبگیرند،‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬ما‭ ‬توانایی‭ ‬کنترل‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬اطراف‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬خاص‭ ‬سگ‌ها‭ ‬داریم‭. ‬


به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬هرگز‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬نداده‭ ‬باشیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬کارهایی‭ ‬خاص‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کنیم،‭ ‬مانند‭ ‬داشتن‭ ‬رفتاری‭ ‬آرامش‌بخش‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ایجاد‭ ‬مکانی‭ ‬امن‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬پنهان‭ ‬شود‭. ‬شما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬روش‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬آموزش‭ ‬نمی‌دهید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬نترسد‭ ‬بلکه‭ ‬واکنش‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬کنترل‭ ‬می‌کنید‭.‬


همکاری‭ ‬بین‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ

در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬دو‭ ‬چیز‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬متقابلا‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬نیستند،‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬برنامه‭ ‬آموزشی‭ ‬سگ‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬بیایید‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬آموزش،‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سگ‌ها‭ ‬از‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬معمولا‭ ‬زمان‭ ‬زیادی‭ ‬طول‭ ‬می‌‌کشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کاملا‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬شما‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬رفتن‭ ‬ترس‭ ‬سگ‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬دارید‭. ‬


شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬گوناگونی‭ ‬مانند‭ ‬تجویز‭ ‬داروی‭ ‬آرام‭ ‬بخش‭ ‬توسط‭ ‬دامپزشک،‭ ‬رفتار‭ ‬محبت‭ ‬آمیز‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬نوازش،‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬لانه‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬طی‭ ‬روند‭ ‬آموزشی‭ ‬یادبگیرد‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬رعد‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬بترسد‭. ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬یک‭ ‬ابزار‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناخواسته‭ ‬سگ‌ها‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬آموزش‭ ‬است‭. ‬


چند‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ

  • محدود‭ ‬کردن‭ ‬توله‭ ‬برای‭ ‬یادگیری‭ ‬آموزش‭ ‬دفع
  • اجتناب‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬سواری‭ ‬برای‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬اتومبیل‭ ‬دارد
  • دور‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬رفتار‭ ‬تهاجمی‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬غریبه‭ ‬و‭ ‬کودکان
  • ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قلاده‭ ‬کمری‭ ‬برای‭ ‬بهتر‭ ‬کنترل‭ ‬کردن‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پیاده‭ ‬روی
  • قرار‭ ‬دادن‭ ‬وعده‭ ‬غذایی‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬مهاجم‭ (‬به‭ ‬علت‭ ‬داشتن‭ ‬توله‭) ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬امن
  • در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬خوراکی‌های‭ ‬جویدنی‭ ‬برای‭ ‬سگی‭ ‬که‭ ‬لوازم‭ ‬منزل‭ ‬را‭ ‬می‌جود

 

در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬موارد،‭ ‬آموزشی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود‭ ‬بلکه‭ ‬فقط‭ ‬رفتارهای‭ ‬غریزی‭ ‬سگ‭ ‬مورد‭ ‬کنترل‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬

 

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۲۷
پرس کالا |
تعداد بازدید : ۲۷۷
تاریخ ویرایش خبر : ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۲۶
نظر شما چیست؟!
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید