امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۵

آموزش و مدیریت رفتار سگ (قسمت اول)

آموزش و مدیریت رفتار سگ (قسمت اول)

 

تفاوت‭ ‬زیادی‭ ‬بین‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬درک‭ ‬تفاوت‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬ابزار،‭ ‬می‌توان‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬رفتار‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬بیشتر‭ ‬مواقع‭ ‬افراد‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬اشتباه‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شوند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مهم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬مبحث‭ ‬جداگانه‭ ‬می‌باشند‭.


آموزش‭ ‬سگ ‭

آموزش‭ ‬سگ‭ ‬شامل‭ ‬یاد‭ ‬دادن‭ ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬می‌شود،‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬آموزش‌های‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬مانند‭ ‬دستورات‭ ‬ابتدایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آموزش‌های‭ ‬سخت‌تر‭ ‬مانند‭ ‬مهارت‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬کردن‭ ‬موانع‭ ‬و‭ … ‬باشند‭. ‬مهم‌ترین‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬سگ‭ ‬یادگیری‭ ‬انجام‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬کاری‭ ‬است‭. ‬چند‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬توانایی‭ ‬یادگیری‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬


دستورات‭ ‬پایه‭:‬

آمدن،‭ ‬نشستن،‭ ‬خوابیدن،‭ ‬منتظر‭ ‬ماندن‭ ‬و‭…‬


دستورات‭ ‬بازدارنده:

‬ جلوگیری‭ ‬از‭ ‬پریدن،‭ ‬تنها‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬منزل،‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭…‬


ترفندهای‭ ‬جالب‭:

‬غلت‭ ‬زدن،‭ ‬دست‭ ‬دادن،‭ ‬روی‭ ‬دو‭ ‬پا‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭…‬


می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬لیست‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬یاد‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬انجام‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬تقریبا‭ ‬بی‭ ‬پایان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سنی‭ ‬که‭ ‬باشد‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬تمرین‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬شدن‭ ‬چیزهای‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬بیاموزد‭.


مدیریت‭ ‬رفتار‭ ‬سگ

مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬این‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬صاحبان‭ ‬رفتار‭ ‬خشنی‭ ‬با‭ ‬حیوان‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کار‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬با‭ ‬تنبیه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬کشیدن‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬عمل‭ ‬جلوگیری‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورند‭. ‬


یک‭ ‬صاحب‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬کردن‭ ‬رفتار‭ ‬سگ‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬جسمی‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬بلکه‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نامش‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬سگ‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناخواسته‌ای‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬نمایید‭. ‬


به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬رفتاری‭ ‬زمانی‭ ‬نتیجه‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سوء‭ ‬رفتارهای‭ ‬سگ‭ ‬همیشه‭ ‬رفتاری‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صبر‭ ‬و‭ ‬تکرار‭ ‬تمرین‌های‭ ‬موثر،‭ ‬باعث‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬توقف‭ ‬آنها‭ ‬شوید‭. ‬


بنابراین‭ ‬تنها‭ ‬کمک‭ ‬کلیدی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬برای‭ ‬شکستن‭ ‬عادات‭ ‬نادرست‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬انجام‭ ‬دهید،‭ ‬مدیریت‭ ‬موقعیتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬عادات‭ ‬نادرستی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موقعیت‭ ‬ها‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬


‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭:

‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬آشنا،‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬غریبه،‭ ‬صداهای‭ ‬ناگهانی‭ ‬و‭ ‬بلند،‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬غیر‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭…‬


شرایط‭ ‬غریزی:

ورود‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬ناآشنا‭ ‬به‭ ‬قلمرو‭ ‬سگ،‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬فحلی،‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬توله‭ ‬ها،‭ ‬حفر‭ ‬کردن‭ ‬برای‭ ‬پنهان‭ ‬نمودن‭ ‬غذا‭ ‬و‭…‬ 

۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۱۹
پرس کالا |
تعداد بازدید : ۲۹۴
تاریخ ویرایش خبر : ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰
نظر شما چیست؟!
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید